วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

สติกเกอร์ติดรถยนต์-ขายแบบ-ลายข้างรถ-สติกเกอร์-โลโก้ 
 
กิจการตัดสติ๊กเกอร์หรือการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์หรือมอเตอร์ไซต์ รับรองแผ่นนี้แผ่นเดียวครบทุกความต้องการ นำไปขยายตามขนาดที่ต้องการได้เลยเพราะ เป็นไฟล์สำหรับงานตัดสติ๊กเกอร์อยู่แล้ว จะตัดด้วยมือหรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไมมีปัญหา
ประเภทของไฟล์
  • *.Ai
    *.CDR
  • *.EPS
SUPPORTและใช้งานในโปรแกรม ดังนี้
1.COREL DRAW
2.ADOBE LLLUSTRATOR
ภาพในแผ่นประกอบไปด้วย :  - ไฟล์ AI, EPS ขยายได้ไม่แตก ภาพคมชัด
  - Body Graphics ประมาณ 700 กว่าภาพ 

  - Flames ประมาณ 49 ภาพ (ภาพติดข้างรถหรือกระโปรงหรือกระจก) 

  - Performance Logos ประมาณ 195 โลโก (โลโกสำนักแต่งค่ายต่างๆ) 
  - Swapmeet Art มากกว่า 1,000 ภาพ  (ภาพการ์ตูนล้อเลียน สุดเท่ห์) 

  - Velozes Graphics 16 ภาพ ติกเกอร์-โลโก้ (กว่า 1000 ลายสวยทันสมัยปี 2554-2555)

ราคา 1800  บาท
ค่าจัดส่ง 50  บาท
โอนเงินในการสั่งซื้อที่...ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฤชณัท ปัญสุทธิ์ - สาขาตลาดสี่มุมเมือง - ออมทรัพย์ - 1270224883
ราคาชุดละ 1800 บาท
ค่าจัดส่ง  50 บาท

 ยันต์ห้าแถวมหาอุตม์ ยาว เลี่ยมเก่าใช้สวย


ราคาบูชา 350  บาท
ค่าจัดส่ง 50 บาท
DVD.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง. เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

DVD.หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดท่าซุง.  เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
รวมเสียงธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำภายในแผ่นกว่า 1000 ไฟท์ ประกอบด้วย
ธรรมะหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ

ข.มหาสติปัฏฐานสูตร

ค.กรรมฐาน 40

ง.การฝึกอารมณ์ให้เข้าถึงความเป็นพระอริยะแบบสุกขวิปัสสโก

จ.เทศน์ถวายเรื่องจริต 6 และวิธีใช้กรรมฐานให้ถูกกับจริต

ฉ.บารมี 10 ทัศและวิปัสสนาญาณ 9

ช.การฝึกปฏิบัติแบบเตวิชโช

ซ.การฝึกปฏิบัติแบบฉฬภิญโญ

ฌ.การฝึกปฏิบัติแบบปฏิสัมภิทัปปัตโต

ญ.ผลแห่งการทำบาปอกุศล

ฎ.ประสบการณ์ฝึกมโนมยิทธิของรัชนี เจนรถา

ฏ.ปกิณกธรรม

ฐ.ธรรมะจากพระสูตร

ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัต

ิณ.พระสูตรเพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรม

ด.มหาชาดก (ทศชาติ)

ต.สอนพระกรรมฐานในพรรษาปี 2521

ถ.หมวดฝึกมโนมยิทธิ

ท.เทปออกใหม่ ปี 2527ธ.เทปออกใหม่ชุดกรรมฐาน 40 (ย่อ) ปี 2531

น.เทปบันทึกลงหนังสืออ่านเล่น

บ.หมวดทั่วไปราคา 250 บาท
ค่าจัดส่ง 50 บาท